Манзушир - Өргөө хороолол

 

ҮНИЙН САНАЛ БОЛОН ТАНИЛЦУУЛГА АВАХ

Өөрийн мэдээлэл болон захиалга өгөх, хамтран ажиллах саналаа үнэн зөв бөглөнө үү