Компанийн үнэт зүйлс

КОМПАНИЙН ҮНЭТ ЗҮЙЛС

Бид бүгд

Мэргэшсэн хамт олон

Ажиллагсдын мэргэжлийн ур чадварыг ямагт дээшлүүлж, мэргэжлийн төдийгүй мэргэшсэн ажилтан, ажиллагсдаар хамт олноо бүрдүүлж, тэдний баталгаат ирээдүйг бий болгохыг эрхэмлэнэ.

Өдөр бүр

Аюулгүй ажиллагаа

OHSAS 18001:2007 буюу ХАБЭА-н стандартыг үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн осол эндэгдэлгүй хамт олон байх бүхий л арга хэмжээг авч ажиллана.

Захиалагч, хэрэглэгчийн

Шаардлагад нийцсэн чанар

Хамгийн чанартай бүтээгдэхүүн үйлчилгээг хэрэглэгчдэд хүргэнэ.

Стандартад нийцсэн

Хурдтай гүйцэтгэл

Бид “Цаг хугацаа - Алт” дүрмийг баримталж, аливаа ажлыг түргэн шуурхай цаг алдалгүй хамгийн бооломжит богино хугацаанд гүйцэтгэхийг эрхэмлэнэ.

Үүргээ ухамсарлаж

Байгальд ээлтэй үйлдвэрлэл

Бид Монгол улсын ирээдүй, үр хойчийн төлөө байгальд ээлтэй үйлдвэрлэл, үйл ажиллагаа явуулна.

Улс орны ачаанаас өргөлцөж

Компанийн өсөлт, дэвшилт

Цаашдын ахиц, хөгжил дэвшлийн бодлогыг тодорхойлж, санал санаачлагатай, шинийг эрэлхийлэгч, үнэнч шударга, нийгмийн хариуцлагатай хамт олон байхыг эрхэмлэнэ.