Бидний тухай

 

КОМПАНИЙН АЛСЫН ХАРАА

Алсын хараа: “Монгол бахархлаар дэлхийг тамгална.”

Эрхэм зорилго: Хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамж, талархлаар өдөр бүр хөглөгдөн, үндэсний шилдэг төдийгүй олон улсын жишигт нийцсэн компани болно.

Зорилтууд: 

  • Салбарын тэргүүлэгч компани болох.
  • Үйл ажиллагаагаа олон салбарт өргөжүүлэх.
  • Монгол улсын үлгэр жишээ, итгэл даасан тэргүүлэгч компани болох.
  • Олон улсын зах зээлд нэвтэрч, Монгол улсын нэр хүндийг дэлхийд гаргах.