Барилга үйлдвэрлэл

 

ОРОН СУУЦ, ХАУС ЗАХИАЛГААР
БАРИУЛАХ, ХАМТРАН АЖИЛЛАХ САНАЛ

Өөрийн мэдээлэл болон захиалга өгөх, хамтран ажиллах саналаа үнэн зөв бөглөнө үү