Архуст-газар тариалангийн төсөл

Архуст төсөл: УБ хотоос 103 км, Төв аймгийн Архуст сумын нутаг дэвсгэрт хүнс хөдөө аж ахуйн цогцолбор байгуулах зорилгоор 654 га газрыг эзэмшдэг. Төслийн төлөвлөлт хийгдэж байна:

  • Махны үйлдвэр
  • Хуурай сүүний үйлдвэр
  • Яс боловсруулах үйлдвэр
  • Малын тэжээлийн үйлдвэр